онлайн, дистанционно обучение, студенти, учители

Над 100 добри практики за електронно обучение са разработени от учители

Над 100 добри практики, видеоуроци и презентации в помощ на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са достъпни на платформата на Министерството на образованието и науката (МОН). Те са разработени от учители през последните две години.

Идеята е да се съберат на едно място разнообразни ресурси, създадени от преподавателите в процеса на онлайн обучение, за могат техни колеги, родители и ученици да ги използват в своята работа, съобщават от МОН.

В общ списък са включени линкове към полезни материали, които вече са публикувани на други места. Освен това МОН събира нови предложения, представени от авторите им под формата на презентации и/или видеоклипове. Първите от тях са достъпни в рубриката „Добри практики в контекста на обучението от разстояние в електронна среда“. На същото място периодично ще се добавят още добри практики.

Материалите са разделени в пет тематични области:

  • повишаване ангажираността и мотивацията на учениците при обучение от разстояние в електронна среда;
  • атрактивни форми за представяне на изучавания материал при онлайн занятия;
  • подкрепа на ученици с ниски резултати;
  • е-обучение за учениците със специални образователни потребности;
  • ефективна организация на работата в онлайн среда на ниво училище или детска градина.

Отделно от това МОН публикува видеоуроци за различни класове и по различни предмети, както и други добри практики. Електронната банка с ресурси ще продължи да се обогатява с добри практики през цялата учебна година.

Списък с линкове към полезни материали, публикувани на други места, можете да видите ТУК.

- реклама -