работодатели

Над 1 300 работодатели предлагат практики за студентите

Над 1 300 работодатели са се регистрирали от началото на септември до сега за участие в информационната система на проект „Студентски практики – Фаза 1”. Проектът е изпълняван от Министерството на образованието по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Над 1 100 са обявените позиции за практическо обучение по различни професионални направления. Над 6 100 са студентите, заявили желание да провеждат практика в реална работна среда.

Днес започват първите желаещи, които са студенти на УНИБИТ и се обучават в професионалните направления „Информатика и компютърни науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“.

В рамките на 240 часа студентите ще прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват знания и умения под ръководството на наставник в реална работна среда.

За проведената практика студентите ще получат стипендия в размер на 480 лева.
- реклама -