туризъм

Над 1,2 млн. българи са пътували с цел туризъм през второто тримесечие на 2019 г.

През второто тримесечие на 2019 г. 1 219.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 75.7%, са пътували само в страната, 19.1% – само в чужбина, а 5.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 12.4%, съобщиха от НСИ.

Най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 548.0 хил., или 44.9% от всички пътували лица

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 65 и повече навършени години – 78.0% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 25 – 44 години е най-голям – 19.9% от пътувалите в съответната възрастова група.

През второто тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 485.5 хил., или 89.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 94.2%, а на тези в чужбина – 68.5%. В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37.8%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 29.0%.

През второто тримесечие на 2019 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 198.34 лв. в страната и 658.74 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 168.82 лв. в страната и 1 198.35 лв. в чужбина.

- реклама -