народно събрание. зелен сертификат, предложение

На живо: НС гласува закона за изменения в законите за висшето образование и здравното осигуряване

Народното събрание гласува закона за изменения в законите за висшето образование и здравното осигуряване.

Предлага се депутатите да разгледат и изменения в Закона за здравето, които дават възможност за въвеждане на мерки след края на извънредната епидемична обстановка, която изтича на 31 март т.г.

Двата законопроекта бяха одобрени вчера на извънредно заседание на парламентарната комисия по здравеопазването.

Предвижда се те да бъдат разгледани на първо четене в пленарна зала в четвъртък.

В проекта на дневен ред на парламента е първото четене на изменения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове,

в Закона за висшето образование и в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Предвижда се депутатите да разгледат Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2020 г. и Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2020 г.

В проектопрограмата са включени и ратификации на международни документи,

сред които и изменението на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA),

което предвижда за сметка на останали неизразходвани средства по договора след възлагане на всички поръчки по отделните линии да се придобият още три броя Sidewinder AIM 9Х Block II ракети, контейнер и резервни части за тях.

В петък, 1 април, е предвиден блицконтрол с участието на премиера и заместниците му от 9:00 часа.

От 11:00 часа е началото на редовния парламентарен контрол, който ще започне с разисквания по питане от Джевдет Чакъров (ДПС) към министъра на здравеопазването Асена Сербезова

относно политиката за преодоляване на недостига на лекари в определени специалности и на медицински сестри, и за задържане на младите лекари и медицинските сестри в България.

- реклама -