На работа в Швеция

 От 1 юни 2016 г. отпадат преходните разпоредби за свободно движение на български и румънски граждани в Швейцария . Бундесратът на Швейцария одобри частичното изменение на Наредбата за въвеждането на свободното движение на хора.

За българските граждани няма да се изискват разрешения за работа. Отпадат и т.н. контингенти (определения брой разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване).

- реклама -