На Петровден патриарх Неофит зове да жертваме егоизма си

На Петровден патриарх Неофит зове да жертваме егоизма си.

Според богослужебния календар, на днешния ден

честваме Светите първовърховни апостоли Петър и Павел

– божествената двоица, която светата Църква е определила да почитаме заедно, в знак на тяхното първенство сред Христовите апостоли, на стойността на тяхното дело и особения принос,

който всеки от тях е имал за Благовестието.

В тяхно лице днес почитаме и целия апостолски лик, заедно с всички от века техни подражатели, отдали живота си за разпространението на Благата вест за спасението на човешкия род, извършено от нашия Господ Иисус Христос. Припомняме си и това, че апостолството е една от същностните характеристики

на светата Църква Христова още от самото начало

на нейното историческо съществуване, казва Негово Светейшество българският патриарх Неофит в обръщението си за празника

на Светите първовърховни апостоли Петър и Павел.

Той отбелязва, че наистина много е онова, което можем да научим за Църквата и вярата, вглеждайки се внимателно в образите на двамата първовърховни апостоли. Те са много различни по произход, положение

в обществото и образование, но са обединени от едно

– отдаването си докрай на Христа и на Благовестието. Различни са те и по времето и начина на своето призоваване, но и двамата са призовани непосредствено от Господа, както лично от Него е призован и всеки от нас,

които живеем и се спасяваме в Неговата света Църква.

Защото Сам Господ ясно свидетелства и казва: „Моите овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми, и Аз им давам живот вечен; и те няма да погинат вовеки…“(Йоан 10:27-28).

Накрая, двамата имат в живота си различни лични грехове –

Петър трикратно се отрича от Спасителя, а Павел отначало е ревностен и усърден гонител на Христовото словесно стадо. И двамата обаче са простени и приети от Господа, независимо от делата си, защото Христос гледа в сърцата на човеците и вижда в тях нещата, оставащи скрити за нашия поглед.

Независимо от всичко Светите апостоли Петър и Павел

остават завинаги обединени както от беззаветната си любов към Господа, така и от готовността си да жертват живота си за Него и Неговата Църква. Макар и по различен начин,

и двамата завършват живота си прославени с венеца на

мъченичеството, с което се уподобяват докрай на Този, Когото истински са обикнали, Който пръв принесе Себе Си в жертва за света и човека и Който Сам свидетелства за истинността на казаното ни от Него:

„Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си

за своите приятели“ (Йоан 15:13). Същото това свидетелство принесоха и Светите първовърховни апостоли Петър и Павел, завещавайки този образец на всички верни на Христа Негови чеда, защото

в Църквата апостолството винаги е било не само висока чест,

но и постоянна готовност за мъченичество, казва патриарх Неофит.

Негово Светейшество пояснява, че съвместното честване на двамата вселенски учители – както светата Църква нарича апостолите Петър и Павел, има и още един дълбок смисъл. Прославяйки ги заедно, ние изповядваме и

възвестяваме и единството на Църквата Христова,

което ни е завещал Сам Господ Иисус Христос и за което е молил Своя и наш Небесен Отец: „… да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно…“ (Йоан 17:21). Често, за съжаление, ставаме свидетели как това единство се подкопава и разрушава, и как нешитият хитон на нашия Господ – Неговата света Църква, бива раздиран от човешките ни грехове и несъвършенства;

често виждаме как гордостта е причина да се забравя,

че грехът на църковното разделение е грях против Самия Христа. В такива моменти пред нас винаги трябва да стои образът на Светите първовърховни апостоли, в братска прегръдка призовавайки към смирение и помирение,

към търсене не на своята, човешка и егоистична воля,

а на Божията свята воля, която първи Христовите апостоли са изпълнили и която изпълняват всички онези, които искат

да са верни на Христа и на апостолския дух на светата Църква.

„И днес първовърховните апостоли Петър и Павел, заедно с всички Христови изповедници и мъченици от всички времена, ни призовават да жертваме егоизма си, да обичаме беззаветно Този, Който пръв

ни обикна и се принесе в жертва за нас и целия свят,

и свято да пазим единството и светостта на Неговата Църква, в която е единственото истинско спасение от суетата и страстите на този свят.

По молитвите на Пресвета Богородица, на Светите първовърховни апостоли Петър и Павел, и на всички просияли в светостта

Свои дивни угодници Всемилостивият Бог да милва

и спасява всички нас! Честит и благословен празник!“, отправя благослов българският патриарх Неофит.

 

- реклама -