Окончателно: Депутатите решиха да има механизъм за контрол върху главния прокурор (Видео)

С промените се въвеждат общи правила

за водене на регистри в електронна форма. Регламентира се и Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, която се създава и поддържа от министъра на електронното управление.

Административните органи ще трябва

да приведат в съответствие регистрите си до 31 март 2024 г., се посочва в доклада на парламентарната комисия по електронно управление и информационни технологии.

Друга част от измененията е насочена към улесняване на гражданите и бизнеса при използването на електронните административни услуги.

Задължават се административните органи

да предоставят административните услуги по електронен път с намалена такса спрямо таксата за присъствено заявяване и предоставяне. Заложено е минималният процент на намаление на таксата да е 10 на сто.

Предвижда се също за предоставяне на

административни услуги по електронен път да не се изисква прилагане на документ за платена такса в случаите, когато таксата е платена по електронен път.

Уреждат се по-детайлно начините за електронна идентификация. Предвижда се административните органи да изпращат уведомления по електронен път за изтичащи срокове за документи.

Вижте още:

- реклама -