На първо четене: Отпадат глобите за сбъркани винетки

На първо четене парламентът прие да няма глоби за сбъркани винетки. Представените законопроекти са общо 5 – на ГЕРБ, на „Продължаваме промяната“, на БСП, на „Възраждане“ и „Демократична България“.

Всичките засягат Закона за пътищата, но бяха приеха четири от тях, без този на ДБ.

В същността си те бяха еднакви – предвиждат АПИ да уведомява чрез имейл потребителите със сгрешени винетки, да се изчакат 14 дни и едва ако не поправят грешката, да бъдат глобявани, защото в момента никой не съобщава на добросъвестно платилите си винетка, но сбъркали номера на колата си. А системата е направена така, че им налага глоби всеки път, когато ги засече, предаде „24 часа”.

Промените на ГЕРБ-СДС се с акцент върху потребителите. Те са насочени към ползвателите на платената републиканската пътна мрежа от собствениците на автомобили. Целта е съизмеримост между извършеното нарушение и наложената санкция, обясняват вносителите.

Когато при издаване на електронна винетка е допусната грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер, вкл. на държавата, в която пътното превозно средство е регистрирано, се извършва корекция от съответните длъжности лица, след заявление за коригиране на грешно заявените данни, предлагат от ГЕРБ-СДС. Не се образува административнонаказателно производство, а ако има такова, се прекратява при извършена корекция.

Законопроектът на ПП отразява натрупани огромни санкции, без уведомление на санкционираните. Дава се и възможност за отстраняване на човешка грешка при плащане на винетна такса.

При установено движение по републиканската пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена предвидената такса за ползването ѝ, водачът или собственикът могат да заплатят компенсаторно такса, за която се уведомяват по електронна поща или по друг подходящ начин, са записали от „Продължаваме Промяната“.

Проектът на левицата цели минимализирането на техническите грешки при функционирането на системата за заплащане на тол, както и осигуряване на справедливост при случаите, в които се установява неправилно или частично деклариране на тол данни.

„Възраждане“ предвижда водачите, закупили дългосрочно винетка, да се известяват два пъти – четиринадесет дни и два дни преди изтичането ѝ по електронен път. Предупредителното съобщение да е безплатно, предлагат вносителите.

- реклама -