ДОО, бюджет, обезщетение, безработица

На първо четене: Минималното обезщетение за безработица става 12 лева

Парламентът прие на първо четене предложението за 12 лв. минимален размер на паричното обезщетение за безработица.

„За“ законопроекта гласуваха 104 народни представители, „против“-5 и „въздържали се“-3 , с което бе приет.

Предложението е заложено в актуализацията на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г., която ще бъде разгледана на първо четене.

Досега паричното обезщетение бе 9.00 лв. Предвидено е увеличението да влезе в сила от 1 октомври 2020 до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000,0 хил. лв., т.е. около 4 000,0 хил. лв. на месец.

Промените са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните лица в условията на пандемия.

Промените в Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. са изключително важни и са в подкрепа на безработните лица.

Това каза заместник-председателят на Комисията по социална политика Светлана Ангелова по време на дебата по актуализацията бюджета на ДОО за 2020 г. Според нея необходимите средства за тази мярка са около 12 млн. лв. докрая на годината.

От БСП обявиха, че ще внесат предложение между двете четения обезщетението да стане 17 лева.

- реклама -