На фокус във FN: Какви мерки вземат училищата за началото на учебната година

Учебната година започва присъствено във всички училища. Много от децата обаче няма да имат първи учебен ден. Празникът ще е само за първокласници или там където е имало нов прием след 5-и 7-и клас.

На 15-и септември достъпът на родители до училище ще е ограничен. В някой училища дори за първокласниците се изисква присъствие на един роднина.

Училищата ще получат инструкции за действие, в случай че бъде установен заразен с COVID-19 ученик или учител. Директорите ще имат и списък от задължителни правила за дезинфекция и дистанция.

Вече има схеми по които децата ще се движат в училище. Ще влизат и излизат от различни входове, за да няма струпване.

Учителите ще имат предпазни средства-маска, шлем.

В клас ще бъдат без маска, но по коридорите и стола преди хранене ще носят. В часа по физическо също ще се носи маска.

Някои училища вече обявиха, че ще работят по график, в който различните класове започват часовете по различно време и така ще се разминават в междучасията.

Веднъж седмично родителите ще бъдат информирани за епидемиологичната ситуацията в училището и извънредно в случай на положителна проба на ученик или учител.

Когато има дете със симптоми, то ще бъде отделяно. Ще се уведомяват незабавно родителите, които имат отговорността да го заведат на лекар. При случай на заразен ученик или учител, незабавно ще се уведомява и РЗИ.

Учители и деца ще са готови по всяка време да преминат на онлайн обучение при възникване на епидемична обстановка. Схемата ще бъде като миналата учебна година.

 

- реклама -