Експорт България износ малки и средни предприятия пазари

На фокус във FN: 18 млрд. евро е печалбата от българския експорт само до август

Утре сайтът Еxporter.bg за шеста поредна година ще обяви победителите в класацията Експортьор на годината”. Тя се фокусира само върху малкия и среден бизнес и отличава най-успешните фирми – износители в три категории – Най-големи приходи от експорт, Най-динамично развиваща се компания в експорта и Устойчиво развитие в експорта.

С Димитър Дженев, главен редактор на Еxporter.bg, разговаряме за успехите и предизвикателствата пред малките и средни фирми – износители.

С какви резултати в експорта могат да се похвалят българските фирми в края на 2018 година?

За първите 8 месеца на 2018 г. българският експорт е реализирал приходи от 18 млрд. евро. Това са обединени данни за големия, средния и малкия бизнес. През 2017 г. сме реализирали навън стоки и продукти за над 30 милиарда долара, което ни нарежда на 61 място сред всички износители в света.

Рано е да каже какъв ще е годишният резултат от експорта, но моите наблюдения са, че през последните години най-големите приходи идват през последното тримесечие на годината. Важно е  да подчертая, че Еxporter.bg се фокусира само върху малкия и среден бизнес в износа. Победителите, които ще разберем утре на церемонията, са на база на обобщените данни за 2017 г. Това, което прави впечатление през тези 6 години е, че силните фирми запазват позициите си, но същевременно с това в класацията се появяват нови имена, които показват впечатляващи ръстове.

Кои са секторите, чиято продукция/услуги се радват на най-голям успех?

Най-съществен дял в експорта имат големите компании от нефтопреработвателната промишленост, черната и цветната металургия и част от фармацевтичните гиганти, но те не са обект на класацията. Ако погледнем номинираните в трите големи категории ще видим фирми от секторите „Храни и напитки“, „Минна и добивна индустрия“, „Машини“, „Текстил“, „Козметика“ и „Транспорт“.

Кои са най-големите ни търговски партньори?

Данните за малкия и средния бизнес не се различават много от познатата обобщена статистика за износа – основни партньори в рамките на ЕС си остават Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.6% от износа за държавите – членки на ЕС. Износът към трети страни е традиционно към Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Македония и Русия.

Доколкo са конкурентни родните производители на международните пазари?

Сред компаниите, с които работим през годините има такива, които изнасят  95 до 100% от продукцията си в над 40 страни по света. Каква по-голяма атестация от това? Преди година организирахме конференция на тема „Made in Bulgaria – предимство или недостатък“, на която беше основно дискутиран този въпрос. Споделям мнението на всички участници, че страната ни е конкурентна. Битката за пазари и клиенти в Европа е изключителна. В този смисъл шансът на МСП е да стъпват на международните пазари с желание и увереност, да са гъвкави, иновативни и да предлагат продукти с добавена стойност. Друг съществен фактор да са конкурентни са качество, цена, срок на доставка и спазване на правила.

Какви проблеми срещат българските фирми, за да реализират продукцията си в чужбина?

Не бих могъл да обобщавам от името на бизнеса, но това което като журналист наблюдавам през последните 10 години, е че нашите компании от МСП сектора успяват благодарение не само на качеството, но и на добрата преценка на пазарните ниши. Те обаче не разполагат с достатъчен финансов ресурс за маркетинг, реклама и изграждане на търговска мрежа на външните пазари.

Добре формулирана и реално работеща национална стратегия за налагане на марката „Произведено в България” на чуждите пазари би помогнала много.

Най-очакваното и посещавано събитие, което организираме за фирмите веднъж годишно е срещата с търговските аташета към Министерството на икономиката. През 2019 година имаме амбицията да проведем няколко срещи на бизнеса с партньори от ключовите държави в ЕС. Вече работим по подготовката на първото такова в Берлин и получаваме пълна подкрепа от посланика ни там г-н Ради Найденов и от търговското аташе Стефан Йонков.

Какви са нагласите за предстоящата 2019 година – ще бъде ли благоприятен бизнес климата и има ли позитивни перспективи пред родния бизнес?

Утре на церемонията очакваме близо 100 фирми – износители и се надявам нагласите им за 2019 да са позитивни. Аз съм оптимист за техните успехи. Като цяло обаче мисля, че е трудно в момента да се правят прогнози на фона на динамичната международна среда. Бизнес климатът определено ще се влияе от митническата война между САЩ, Европа и Китай, от ембаргото върху Русия и Иран, и от евентуалните последствия от Brexit.

- реклама -