здравни осигуровки

На един личен лекар се падат 1400 души

Един общопрактикуващ лекар трябва да отговаря за повече от 1400 души. Това стана ясно от здравния министър Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол. Той трябваше да отговаря за правото на достъп до медицинска помощ, предоставяна от общопрактикуващите лекари.

За миналата година осигуреността на общопрактикуващите лекари е един на 1409 здравноосигурени лица. Сравнено със същия период на 2017 един общопрактикуващ лекар е обслужил 1396 лица с непрекъснати здравноосигурителни права.

Най-висока е осигуреността в РЗОК – Плевен, на един общопрактикуващ лекар се падат 1072 здравноосигурени лица. В РЗОК – Добрич 1171 здравноосигурени лица и РЗОК – Видин 1210 здравноосигурени лица. Най-ниска е осигуреността в РЗОК – Разград.

Осигуреността на страната ни с общопрактикуващи лекари средно е 6,2 на 10 000 или еднаква с тази в Румъния и Германия, посочи министърът. По данни на Евростат над два пъти от тази в България е осигуреността с общопрактикуващи лекари в Белгия – 11,3. По-ниска е в Гърция и Полша.

- реклама -