МЗ с инструкции за използването на дезинфектанти, маски; кога и как да си мием ръцете

Здравният министър Костадин Ангелов подписа заповедта, с която се удължават противоепидемичните мерки от 1 февруари до 30 април. В заповедта, с която може да се запознаете подробно тук, е описано какви мерки трябва да вземат работодателите за осигуряване на безопасна среда на труд. Работодателят трябва да осигури лични предпазни средства на персонала. В заповедта е описано на кои обществени места носенето на маски е задължително.

В заповедта е описано, че ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун

Ръцете се мият винаги:
а) когато са видимо замърсени
б) след кихане или кашляне;
в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
г) преди хранене;
д) след ползване на тоалетна;
е) след досег с животни или техни изпражнения;
ж) при непосредствена грижа за болен.

Има специални инструкции как се използват маските за еднократна и многократна употреба.

Отново се подчертава, че защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.

- реклама -