МВнР подаръци

МВнР покани международни наблюдатели за парламентарните избори на 11 юли 2021 г.

В изпълнение на международните си ангажименти и съгласно Изборния кодекс, МВнР отправи покани за международно наблюдение на насрочените за 11 юли 2021 г. избори за народни представители в Република България.

Постоянното ни представителство във Виена изпрати вербални ноти с покана до държавите – участнички в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Бюрото за демократични институции и права на човека и Парламентарната асамблея на ОССЕ, съобщиха от МВнР.

Поканата беше оповестена и на заседание на Постоянния съвет на ОССЕ във Виена.

Покани бяха отправени също до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) чрез Постоянното ни представителство в Страсбург, както и до Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) чрез Генералното ни консулство в Истанбул. МВнР ще предложи на ЦИК да регистрира като международни наблюдатели посочените от тези организации представители.

Международното наблюдение ще бъде допълнителна гаранция за провеждането на честни избори, което е основен приоритет на правителството.

- реклама -