пенсиите, увеличение, преизчисление, правителство,

МВФ очаква по-голям ръст на цените и повече безработица у нас

Международният валутен фонд значително ревизира прогнозите си за България. В традиционния си доклад за световната икономика организацията подчертава инфлационните рискове в глобален мащаб, като подчертава, че възстановяването навсякъде е пряко свързано с темповете на ваксинация, съобщава БТВ.

По отношение на нашата страна очакванията са потребителските цени да скочат с 2,1% до края на годината и още 1,9% – през 2022 г. За сравнение, според априлската прогноза очакваното поскъпване беше съответно с 1% и 2%.

Безработицата също се очаква да е по-висока от предвижданото по-рано – 5,2% през 2021 г. и 4,7% през 2022 г. при 4,8% и 4,4% в доклада от април.

Това все пак са по-добри нива от тези, които експертите от МВФ смятат, че ще видим в останалите възникващи и развиващи се европейски икономики. Лошите резултати на тази група се дължат преди всичко на държавите извън ЕС в нея (Русия, Турция, Украйна, Беларус, Сърбия), в които се очакват около и над двойни скокове на цените и безработицата спрямо данните за нашата страна.

Например, в съседна Сърбия и през 2022 г. един от 10 души ще е без работа, а в Турция се очаква 15-17% поскъпване на потребителските стоки на годишна база.

- реклама -