Мудис

Мудис: Банките в България са стабилни

Банките в България са стабилни и кредитните им рейтинги може да растат, обявиха от международната рейтингова агенция “Мудис”.

Хвалят ни

Резултатите от завършилия преглед на качеството на активите и стрес теста на българските банки са положителни в контекста на оценяване на кредитния рейтинг, посочват в нарочно съобщение от „Мудис“.
Стрес-тестовете на БНБ доказват силната капиталова позиция на банковата система в България – 18,9%, към декември 2015 г., което е доста над регулаторния минимум от 4,5%.
От агенцията посочват, че обект на прегледа на качеството са били активи на обща стойност 84,2 млрд. лв. към края на 2015 г. , които представляват 96% от банковата система.

Прегледани са досиета за близо 22 млрд

Централната банка е прегледала над 3400 индивидуални кредитни досиета за 21,6 млрд. лв., или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.
Стрес тестът използва два макроикономически сценария с хоризонт от три години до 2018 г. и подчертава, че при основния сценарий капиталовото съотношение CET 1 на банковата система се повишава до 22,2% до края на 2018 г., докато при неблагоприятния сценарий същото спада до все пак високото ниво от 14,4%, с което потвърждава устойчивостта на банките спрямо потенциални шокове.
Източник: 24chasa
- реклама -