Деница Сачева, МТСП, пазар на труда, резерви, млади хора
Снимка: БГНЕС

МТСП търси младите, които нито работят, нито учат за попълване на дупките в пазара на труда

Демографската криза в България създава изключителни предизвикателства пред пазара на труда. Във връзка с това работим в няколко направления. Едното направление е свързано с намирането на резервите на пазара на труда в момента.

На първо място това са младите хора, които нито учат, нито работят и в момента провеждаме проучване, което цели до средата на тази година, да открие кои са те и къде се намират тези хора.

Това каза социалният министър Деница Сачева, която участва в кръгла маса на тема:

„Демографските промени и тяхното въздействие върху пазара на труда, икономическото развитие и сигурността в България и Европа“, предаде БГНЕС.

„След като идентифицираме тези хора, ще предприемем съответните мерки те да придобият необходимите умения или да бъдат валидирани съществуващите в тях умения. Всеки човек има такива и те би следвало да бъдат оценени. На второ място резервите са свързани с хората с увреждания. В това отношение продължаваме програмите, свързани с насърчаване заетостта на хората с увреждания и възможността те да могат да се регистрират в бюрата по труда и да насърчаваме работодателите да наемат такива хора като даваме допълнителни финансови стимули“, обяви тя.

Сачева каза, че третата група хора са младите пенсионери на възраст между 55 и 65 г. и те също трябва да могат да намерят своята реализация на пазара на труда.

„При тях е най-трудно, защото възможностите за преквалификация и съответно преминава през курсове на обучение са по-трудни. В тази задача главната роля ще бъде на центровете за професионално обучение. Те ще бъдат един от основните фокуси на нашата работа през следващите месеци и програмен период. Предлагаме промени в Закона за професионалното образование, така че да има по-строг контрол върху лицензирането на такива центрове, както и да има единен орган за сертифициране на хората, които преминават през такива курсове“, заяви Сачева и мотивира предложенията си с това, че има доста примери за неефективно разходване на публични и европейски средства в тази посока.

Министърът обърна внимание и на липсата на работна ръка, проблем, който съществува не само у нас, а и в Европа.

„Това, което правим, идва през системата на образование. Полагаме изключителни усилия да намалим отпадането на децата от образователната система и да ги включим в нея, така че те да имат необходимите знания, умения и отношение, с които да могат да се реализират на пазара на труда. В последните 12 г. бюджетът за образование у нас е нараснал почти двойно – от 2,6 млрд. лв. на 4,8 млрд. лв. В рамките на мандата на това правителство над 1 млрд. лева е увеличен бюджетът за образование.

На второ място са политиките за младите хора, които нито учат, нито работят.

В момента работим и върху договарянето на тристранно споразумение със социалните партньори за внос на работници от чужбина“, посочи министърът и поясни, че има излишък на работна сила с висше образование, която работи на позиции, изискващи по-ниско образование и квалификация, а 22% имат по-ниска квалификация от това, което е необходимо за тяхната работа.

Деница Сачева каза още, че работят и за привличането на високотехнологични специалисти.

„Инженери в областта на блокчейна, в областта на киберсигурността и химията няма в България. Няма да може и да произведем достатъчно в следващите 5-7 години, така че тук трябва да положим много по-сериозни усилия за привличането на такива хора у нас“, разкри тя.

По думите на Сачева в подкрепа на тези усилия са и кариерните форуми за връщане на българите от чужбина, които организират като до края на годината ще бъдат организирани още 6 такива форума.

„Над 68% от хората, които посещават тези форуми изразяват желание да се върнат у нас. През последните години има положителна тенденция и нарастване на броя на българите, които се връщат от чужбина. Има работодатели, които търсят такива кадри и са готови да дадат конкурентни заплати на тези, които се дават в Европа. По данни на НСИ през 2019 г. у нас са се завърнали около 16 000 души“, посочи министърът.

- реклама -