достоен труд

МТСП: Препоръката за достоен труд не подлежи на ратификация и не носи правнообвързващи действия за присъединяване

Във връзка с появилите се интерпретации в публичното пространство относно Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост на Международната организация на труда, Министерството на труда и социалната политика прави следните разяснения:

На 11 януари 2019 г. правителството взе решение да предложи на Народното събрание да вземе акт от цитираната препоръка, която е приета на 106-ата сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2017 г. в Женева.

Тази процедура е в изпълнение на ангажименти на България, произтичащи от членството на страната ни в МОТ. В устава на организацията е регламентирано, че всяка държава-членка трябва да уведоми националния законодателен орган за международни конвенции, протоколи или препоръки, приемани от МОТ.

Препоръката предоставя насоки на членовете на Международната организация на труда за мерките, които трябва да бъдат предприети за създаване на работни места и достоен труд за целите на предотвратяване и възстановяване при кризисни ситуации, следствие от конфликти и бедствия и за обезпечаване на мира и устойчивостта.

Препоръката няма правнообвързваща сила и не подлежи на ратификация от държавите-членки

Текстовете ѝ имат препоръчителен характер. Вземането на акт от Препоръка № 205 не води със себе си никакви правнообвързващи действия за присъединяване към акта и неговото изпълнение.

Преди дни в позиция на партията, от ВМРО настояха за връщане на внесения в парламента от правителството документ, в който според тях има „нова джендър и промиграционна пропаганда от Международната организация на труда“.

„Самият факт, че вътре отново се прокрадват термини като „джендър“, „джендър перспективи“ и тяхното прилагане към всички дейности и т.н. е неприемлив. В Препоръката има и открита пропаганда за вкарването на мигрантите като равноправни участници на трудовия пазар в страната, прокламиране на равния им достъп до образование и обучение на тях и децата им, както и нарочното запознаване на тези категории хора с личните им и трудови права“, се казва още в партийната позиция.

- реклама -