МТСП: Глобите за нарушение на трудовото законодателство варират между 1500 и 15 000 лв.

През 2019 г. ИА Главна инспекция по труда е извършила 40 216 проверки в 31 412 предприятия. Установените нарушения са 171 826. Свързаните с осъществяване на трудовите правоотношения са 80 066. За 2019 г. са били установени 2911 души, които са работили без трудов договор.

Нарушенията по заплащането на труда – забавени възнаграждения, неизплатени допълнителни възнаграждения за придобит стаж и професионален опит, както и за извънреден труд и работа по празници и др. са 21 569. Установени са забавени заплати от 737 работодатели към техните работници на стойност 17,8 млн. лв., съобщиха от МТСП.

Издадени са 748 наказателни постановления за забавени възнаграждения и 2067 за работа без трудов договор.

Най-много санкционирани работодатели има в секторите, в които са извършени най-много проверки – строителство, селско стопанство, ресторантьорство, търговия. Инспекцията по труда осъществява засилен контрол в тях, именно защото са идентифицирани като рискови по отношение използването на недеклариран труд, а строителството и селското стопанство и по отношение безопасността на труда.

- реклама -