регистрация избори списъци

МРРБ: В ГРАО се вписват всички български граждани в страната и чужбина

Националният статистически институт изчислява броя на населението въз основа на настоящ адрес по данни от преброяването на населението, което обхваща само лицата, пребивавали на територията на страната към момента на преброяването.

Това съобщават от МРРБ във връзка с публикации в медии относно разминаване на броя на избирателите въз основа на данни на ГРАО и Националния статистически институт.

Избирателните списъци включват всички български граждани, които според Конституцията отговарят на критериите за избиратели.

Съгласно Изборния кодекс те се съставят от общинските администрации по постоянен адрес.

За разлика от преброяването, Законът за гражданската регистрация задължава в регистъра на населението да се вписват всички български граждани, независимо от местопребиваването им – у нас или в чужбина. Т.е. зад всеки запис в регистрите, поддържани от Главна дирекция ГРАО, стои официален писмен документ. А не доброволно подадени данни, както е при преброяването.

Разликите в целите и методите, прилагани от НСИ и по Закона за гражданската регистрация, предполагат и разлика в данните, отчитани с различните методи и принципи.

Вчера от ЦИК публикуваха броя на избирателите. Според регистъра право на вот на предстоящите парламентарни избори право на глас имат точно 6 732 316 души.

 

- реклама -