насилието домашно насилие, карантина, жертва,

МП предлага по-строги санкции за домашно насилие – глоба от 200 до 1000 лв., забрана за оръжие

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане предложение за редица изменения в Закона за защита от домашното насилие след изострянето на този проблем в условията на пандемията. В мотивите е записано, че в България липсва официална статистика за случаите на домашно насилие.

Но по данни от МВР има увеличение в сигналите, подавани на тел. 112, особено в условията на пандемия.

От 1 март 2020 г. до 13 март 2020 г. са подадени 819 сигнала, а за периода от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г. сигналите са 4 875. Това показва увеличение на постъпилите сигнали за домашно насилие само за три месеца с 4056 броя.

Все повече деца стават жертва на домашно насилие.

По последни данни на МВР през 2020 г. се наблюдава увеличение на броя на пострадали деца. През
2019 г. пострадалите деца от домашно насилие са 658, а за периода от 1 януари 2020 г. до
30 ноември 2020 г. техният брой вече е 823.

Глобата, която съдът ще налага на извършителя е в размер от 200 до 1000 лв. А при повторно и последващо извършване на домашно насилие, глобата е в размер от 400 до 1500 лева.

Сред мерките за защита се включват всякакви форма на комуникация – смс, имейли, писма. Отнема се разрешителното за носене на оръжие и боеприпаси. Насилникът ще бъде задължен на посещава програми за преодоляване на агресията или за справяне със зависимости.

С предвидените промени се създава Централен регистър за случаите на домашно насилие.

Всички предлагани промени са публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерство на правосъдието.

- реклама -