Може ли работодателят да ни прекрати летния отпуск?

Може ли работодателят да ни прекрати летния отпуск? Понякога лятото носи напрежение в компаниите между служителите заради сложното разпределение на дните за отпуск.

Много компании след COVID-19

останаха с доста намален състав на работа, като излизането в отпуск на всеки служител се отразява на работния процес. Понякога точно този момент от годината носи напрежение в компаниите между служителите заради сложното разпределение

на дните за отпуск.

Важно е да отбележим, че практиката работодателят едностранно да прекратява платен годишен отпуск, който вече е разрешил, е незаконосъобразна, казва в платформата mywork.bg д-р Тодор Капитанов,

вицепрезидент на КНСБ.

Законът в България предвижда две възможности за прекъсване ползването на платения годишен отпуск.

Вариант 1 за прекратяване

На първо място прекъсване ползването на платения годишен отпуск може да се извърши, когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя

бъде разрешен друг вид платен

(например отпуск поради временна неработоспособност /болничен) или неплатен отпуск. Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен

или неплатен отпуск,

ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя.

Вариант 2 за прекратяване

Прекъсването се извършва по искане на работника или служителя и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя. В законът не е предвидена специална законова форма за това искане.

Препоръчително е и в този случай

процедурата да се оформи формално, чрез свободно подготвено от служителя писмено изявление, което установява волята на страната отпускът да бъде прекъснат и отложен за по-късен момент.

Извън тези случаи, платеният отпуск на работника или служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

За целта служителят или работодатлят,

следва да връчи писмено искане на другата страна за прекъсване на платения отпуск. Уведомената страна съответно следва да изрази писменото си съгласие отпускът да бъде прекъснат от съответната дата и ползван допълнително.

Извън посочените два случая

работодателят няма право да прекъсва едностранно ползването на платен годишен отпуск, при положение че вече го е разрешил за определения период от време, освен ако работникът или служителят не даде изричното си писмено съгласие за това. Същото важи в обратната ситуация – без писменото съгласие на работодателя, работникът не може едностранно да прекрати ползването на годишната си почивка,

освен в изброените по-горе случаи.

Съгласно българското законодатрелство размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, а някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск.

- реклама -