Може ли да не вдигаш на шефа? Нов закон го позволява

Може ли да не вдигаш на шефа? Нов закон го позволява. Компаниите с най-малко 20 служители трябва да установят правила относно „правото на прекъсване“ на персонала си от 1 април.

Целта е да се намали бърнаут синдрома, както и да се подобри баланса между работа и личен живот.

Правото на прекъсване на връзката дава възможност на служителите да останат офлайн или недостъпни извън работното време,

така че хората могат буквално да прекъснат връзката си с работата и/или работодателя си, обяснява доставчикът на HR услуги Liantis на своя уебсайт.

Tова означава, че правилата за „правото на прекъсване“ трябва да бъдат заложени в колективен трудов договор или в трудовия правилник на компанията  най-късно в началото на следващия месец, пише Brussels Times.

Служителите и мениджърите трябва да бъдат обучени и запознати с правото за прекъсване на връзката.

Компаниите трябва да имат адекватни насоки за използването на  дигитални инструменти по начин, който защитава периодите на почивка,

отпуските и личния живот и семейния живот на служители си,

както и да предотавят обучение и повишаване на осведомеността относно разумното използване на цифрови инструменти и рисковете,

свързани с прекомерната връзка.

Новите права на служителите трябваше да влязат в сила от началото на годината, но бяха отложени за 1 април.

- реклама -