наводнения, предупреждение МОСВ Южна България

МОСВ предупреждава за възможни наводнения в Южна България

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на наводнения.

Това предупреждават от МОСВ.

Има опасност от наводнения във вечерните часове днес в горните части от водосбора на р. Височица; В следобедните часове на 03.06 във горната част от водосбора на р. Дългоделска Огоста; През нощта и в ранните сутрешни часове на 04.06 в горните части от водосбора на р. Стари Искър – р. Макоцевска и р. Лесновска до вливането им в р. Стари Искър; В сутрешните часове на 04.06 в горната част от басейна на р. Вит – водосбора на р. Черни Вит и р. Костина; В следобедните часове на 03.06 във водосбора на р. Първенецка.

През нощта на 03 срещу 04.06 в басейна на Стара река (Пещерска); През нощта на 03 срещу 04.06 в басейна на р. Въча – в горното течение на реката над яз. Въча, както и във водосборите на реките Фотинска, Гашня и Девинска;

В ранните сутрешни часове на 04.06 в басейна на р. Марица – в горното течение на реката до гр. Пазарджик, както и във водосборите на реките Мътивир, Тополница в горното течение (над яз. Тополница), Яденица и горното течение на р. Стряма.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения както следва: В следобедните часове на 03.06 във водосбора на р. Първенецка;

През нощта на 03 срещу 04.06 в басейна на Стара река (Пещерска); През нощта на 03 срещу 04.06 в басейна на р. Въча – в горното течение на реката над яз. Въча, както и във водосборите на реките Фотинска, Гашня и Девинска; В ранните сутрешни часове на 04.06 в басейна на р. Марица – в горното течение на реката до гр. Пазарджик, както и във водосборите на реките Мътивир, Тополница в горното течение (над яз. Тополница), Яденица и горното течение на р. Стряма.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 04.06.2019 г. Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия прага за предупреждение в сутрешните часове на 05.06.2019 г.

- реклама -