Вера Су, кораб, Камен бряг, разтоварване, изтегляне
снимка: МОСВ

МОСВ: Отчетено е почти двойно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг

Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Анализирани са резултатите от изпитване на водните проби от 20 и 21 октомври. Те са взети от брегови пункт на 60 м. южно от заседналия кораб “Vera Su” и от пункт непосредствено до носа на кораба.

Данните показват почти двойно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели в двата пункта спрямо предходните. Това може да се обясни с промяна в посоката на теченията и вятъра. Все пак измерените концентрации на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда, наблюдаван в района преди седмица.

Екипите на МОСВ продължават всекидневно да следят на място състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия кораб „Vera Su“ с цел проследяване на операцията по претоварване на кораба.

- реклама -