Ихтиман

МОСВ: Няма наднормено замърсяване на въздуха край сметището в Ихтиман

Не е отчетено наднормено замърсяване на въздуха край сметището в Ихтиман. Това съобщиха от МОСВ.

Експерти от РИОСВ – София следят на място ситуацията при горящото депо за битови отпадъци. Не са установени превишения в нормите за качеството на атмосферния въздух при населените места в района.

Горящото депо е бивше общинско сметище за битови отпадъци, което е закрито предвид факта, че не отговаря на нормативните изисквания и не функционира от октомври 2016 г.

В момента от общината и ПБЗН се работи активно, като на място са 5 пожарни автомобила и техника, извършваща запръстяване. От РИОСВ е дадено предписание на общината да осъществява непрекъснат контрол до пълното потушаване и преустановяване на дименето.

В района експерти от РИОСВ – София и Изпълнителната агенция по околна среда извършват замерване на качеството на атмосферния въздух с мобилен апарат за аварийни ситуации. Към момента не са установени превишения и няма опасност за населението в най-близко разположените населени места и сгради в района.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършвани периодични проверки, при които са констатирани минимални, в момента на проверките, количества нерегламентирано депонирани отпадъци. Дадени са предписания на кмета на общината като отговорно лице, съгласно Закона за управление на отпадъците, за осъществяване на превантивен контрол с цел недопускане на запалвания през летния сезон, ограничаване на достъпа на външни лица до сметището, предотвратяване на нерегламентирано депониране и налагане на глоби и санкции на нарушителите.

В края на месец септември т.г. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е внесен проект за рекултивация на закритото депо, който в момента се разглежда.

- реклама -