Московски роуминг Западни Балкани

Московски: Поемаме Председателството на ЕС в ключов момент от преговорите по първия „Пакет за мобилност“

Поемаме Председателството на ЕС в ключов момент от преговорния процес по първия „Пакет за мобилност“. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, по време на представянето на приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в сектор „Транспорт“ пред Комисията „Транспорт и туризъм“ на Европейския парламент, съобщиха от МТИТС.

По думите му, ще продължи работата по досиетата за достъпа до пазара и до професията в автомобилния транспорт, както и по специалното законодателство за командироването на водачите, наетите превозни средства и оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване.

Министър Ивайло Московски каза, че законодателните предложения по първия „Пакет за мобилност“ трябва да се основават на справедливи и балансирани решения, които отчитат необходимостта от адекватна защита на водачите, заедно с упражняването на основната свобода на предоставяне на услуги. „Ясните правила и ефективният контрол са ключът към лоялната конкуренция и гладкото функциониране на Европейския вътрешен пазар. Новите технологични решения са гарант за постигане на тази цел, като основен елемент за това е подобряването на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Европа“, допълни министърът.

Министър Ивайло Московски обяви, че развитието на интермодалните превози е друг основен приоритет за европейската транспортна политика

Председателството вече започна работа по преразглеждане на Директивата за създаване на общи правила за комбиниран транспорт на стоки, която не е променяна от 25 години. Прехвърлянето на товари от автомобилния превоз на дълги разстояния към железопътния, вътрешно-водния и морския транспорт, ще намали негативния ефект върху околната среда и пътната инфраструктура, каза още той. Бъдещите решения в областта на интермодалния транспорт ще бъдат дискутирани и в рамките на срещата на високо ниво на министрите на транспорта на тема „Мултимодален транспорт за Европа“ на 19-20 март 2018 г. в София.

Потенциалът за стокообмен и мащабни инвестиции между Европа и Азия налагат развитие на транспортните връзки по р. Дунав, Черно море, както и разширяването на Tрансевропейската транспортна мрежа към държавите от Западните Балкани, заяви министър Московски. Той изтъкна необходимостта от по-задълбочено партньорство със страните от този регион, за да бъдат интегрирани транспортните системи, като финансиране може да се търси от Механизма за свързване на Европа и други източници.

„В областта на въздухоплаването основният приоритет, който сме очертали е работата по Регламента за защита на конкуренцията във въздушния транспорт, като основната ни задача е създаването на работещ инструмент за защита на европейските въздушни превозвачи от нелоялните практики на трети страни“, каза министър Ивайло Московски. Той изрази очакване, че регламентът ще стимулира конкуренцията, което в дългосрочен план ще осигури по-голям избор и по-ниски цени за гражданите, без да нарушава авиационната свързаност на периферните държави членки и тази на ЕС с останалия свят. „Ако се позволи нелоялните практики да продължат да съществуват, може да се стигне до господстващо положение или дори до монопол на авиационния пазар, което би означавало по-ограничен избор, по-лоша свързаност и по-високи цени за гражданите“, допълни той.

По отношение на морския транспорт министърът заяви, че Българското председателство ще започне работата по изцяло нова Директива относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби

Целта е да бъде постигната по-висока степен на опазване на морската среда, както и намаляване административната тежест върху бизнеса. По време на Председателството, България ще бъде домакин на Годишната среща на ЕС по морските въпроси и синия растеж – „Европейски морски ден“, която ще се проведе от 31 май до 1 юни 2018 г. в град Бургас.

Министър Московски обяви, че ще бъде обсъждана правна рамка за правата на пътниците в железопътния транспорт, което е съществен елемент за подобряване на качеството на услугите. Останалите събития в календара на Българското председателство ще бъдат посветени на теми като финансирането на железопътния транспорт и неговото бъдещо развитие, въздушната свързаност, европейската морска политика. Съветът по транспорт в рамките на председателството ни ще се състои на 7 юни 2018 г. в Люксембург.

- реклама -