Морето, което пресъхна и се превърна в гробище за кораби (СНИМКИ)

През последните месеци станахме свидетели колко добре се отразява на природата, когато хората си останат по домовете. За съжаление природата не може да компенсира човешката намеса, която я е унищожавала с десетилетия. Тъжен пример за това е изчезването на Аралско море.

Някога четвъртото по големина безотточно езеро в света, днес Аралско море почти е пресушено.

Зад това не се крие някой природен феномен, а само и единствено човекът.

Още през 30-те години на миналия век съветските власти започват мащабно строителство на напоителни канали, заради определеното за отглеждане на памук място, което е крайно неподходящо заради изключително сухия климат. През годините нуждите от вода за селското стопанство в региона нарастват от 60 до 120 km³ годишно.

Това води до отклоняване на 90%  отводното течение на двете реки, които се вливат в Аралско море.

От 1961 година нивото на морето започва да се понижава с нарастваща скорост от 20 до 80 – 90 cm/годишно.

Аралско море е силно замърсено, преди всичко заради опити с  биологично оръжие в бившата съветска база на бившия остров Возрождение, промишлени проекти и оттичане на торове преди разпадането на Съветския съюз. Това води до унищожаването на всички водни обитатели. Преди това, през 1940 г. уловът на шаран, есетра и херинга е бил поминък за над 60 000 рибари.

Поради пресъхването на морето на негово място се образува нова пясъчно-солена пустиня Аралкум.

Човешката намеса върху природата се връща като бумеранг.

Високата концентрация на сол и селскостопански химикали в реките и подпочвените води е причина за чести стомашни и чернодробни болести, рак на гушата, висока детска смъртност и малформации.

Опити за възстановяване на Аралско море.

Преди 15 години Казахстан постоява стена, която отделя Малкото море от Голямото. Благодарение на нея водите на една от реките се събират в Малкото море. Така нивото му започва да нараства и солеността на водите му намалява. Но унищожаваното с години трудно ще бъде поправено от едно поколение.

- реклама -