МОН създава „училища на бъдещето“

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Това съобщи директорът на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ Лазар Додев при представянето пред медиите на проекта за Стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и реда за определяне на националните училища и на иновативните училища.

uchilishte1„За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето“, добави той.

Според него иновациите могат да се прилагат за част от учениците в училището (за паралелка, випуск, за определени по различни принципи ученици от различни класове) или за всички ученици в училището в зависимост от целите и задачите.

uchilishteКато пример за иновация в училище е дадено учебно заведение, което има проблем с успеха и отсъствията в региони, където групи ученици са с по-ниски от средните възможности, включително тези, които нямат добри познания по български език. Там ще могат да разработват училищна програма за ограмотяване по различен начин от този, по който се ограмотяват всички ученици. Чрез електронни продукти за развитие на речта, чрез  повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителни емоции.

За получаване на статут на иновативно училище към министъра на образованието и науката ще се създава Комисия за иновативните училища с участието на психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите. Комисията ще разглежда постъпилите в МОН училищни проекти до 31 януари 2017 г., за да може от и учебната 2017/2018 г. да почнат работа.

- реклама -