МОН с карта на професионалните гимназии

На сайта на Министерството на образованието вече е публикувана карта на професионалните гимназии в България. Тя дава информация за видовете професионални направления, броя на учениците, които се обучават в тях, кои от тях предлагат дуално обучение, както и материалната им база и участието им в проекти.

Картата може да се развива с нова информация, полезна на желаещите да кандидатстват.

- реклама -