ученици, матури, оценяване, ваканции

МОН публиква резултатите от НВО по математика и български език за 10 клас

Излязоха резултатите по математика и БЕЛ от Националното външно оценяване за 10 клас, съобщиха от МОН. Както и през предходната година, няма десетокласници с максимален брой точки и по двата предмета.

Двадесет и един от тях обаче имат 0 точки и на двата изпита. По български език и литература с 0 точки са 75 ученици (през 2021 г. те са били 96). Никой няма 100 точки.

По традиция сред регионите с най-висок среден резултат са София-град, Смолян и Варна. Леки размествания се наблюдават при регионите с най-малък среден брой точки, като Разград е излязъл от последната тройка и по двата предмета. По-назад се е придвижила област Монтана.

На националното външно оценяване по математика за 10 клас учениците са получили средно 32,28 точки от максимум 100.

В сравнение с миналата година резултатът е по-добър, сочат от МОН, като за сравнение припомнят, че през 2021 г. точките им са били 27,68 от 100. В това изчисление не се включват допълнителните 4 точки, които някои ученици получават заради липсващите скоби в част от помощните формули за изпита, допълват от министерството.

Повече от половината ученици нямат проблеми да извършват действия и да сравняват реални числа, както и да прилагат аритметична прогресия.

Над две трети от тях обаче се затрудняват да определят линейна функция по графика, да съставят модел на израз чрез извличане на информация от текст и да намират обем на тяло.

Само около 37% от учениците умеят да решават задачи за произволен триъгълник, прилагайки косинусова теорема, едва 35% знаят метричните зависимости в правоъгълен триъгълник.

Над 14 пъти повече са пълните отличници по математика през тази в сравнение с миналата година. Сега 100 точки имат 412 срещу 29 през 2021 г.

В това сравнение не е отчетена компенсацията от допълнителни 4 точки на някои ученици заради липсващите скоби в помощните формули. С 0 точки по математика са 328 ученици. Без присъдени точки на някоя от двете задачи с разширен свободен отговор са над 70%. По математика първенец е област Кърджали.

Средните резултати на националното външно оценяване по български език и литература – 43,16 точки от 100, са близки до миналогодишните 45 от 100.

Като цяло десетокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор, но имат проблеми с тези със свободен отговор. Почти две трети от младежите се затрудняват да определят и запишат със свои думи два примера за отчуждението между хората в града, а 30% – да формулират собствена теза по темата „Човекът и общуването“. На над 20 000 ученици не е присъдена нито една точка на задачата за създаване на резюме на откъс от художествена творба.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в VII клас можете да видите ТУК.

- реклама -