МОН публикува за обсъждане Наредбата, с която ще компенсират родителите на деца, некласирани в държавни градини

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага проект на постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини, или в училища поради липса на свободни места.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

В отделни населени места в страната от години няма достатъчно места в детските градини и децата остават извън държавните забавачки.

Разчетеният финансов ресурс за компенсиране на разходите на родителите за 2021 г. е предвиден в централния бюджет.

С тези средства ще могат да бъдат компенсирани извършените разходи от родителите, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им, за които през учебната 2020/2021 година не са налични свободни места за прием в държавните и общинските детски градини и училища. По индикативни разчети за 2021 г. средно месечно ще бъдат компенсирани разходите за около 3600 деца, които отговарят на условията на наредбата.

Една от мерките на правителството е изграждане, пристрояване и надстрояване на детски градини, детски ясли и училища, от които минимум 50 на сто са предназначени за реализиране на дейностите в детските градини. По тази Национална програма, финансирана със средства от държавния бюджет, за периода 2020-2022 г. са предвидени 210 млн. лв.

- реклама -