ученици Фандъкова, ученици, онлайн обучение,

МОН публикува отговорите на Външното оценяване по математика за 4 клас

МОН публикува отговорите на Външното оценяване по математика за 4 клас.

57 256 ученици се явиха днес на национално външно оценяване по математика в края на четвърти клас. Това представлява близо 95 % от всички четвъртокласници. В изпита участваха и двама ученици под карантина.

В рамките на един астрономически час учениците трябваше да решат 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор и 2 текстови задачи за моделиране на математически модел, едната от които е с три подусловия.

В изпитния формат са включени задачи, които предполагат освен прилагане на аритметични действия и умения за мислене, умения за извличане на информация от таблици, схеми и други източници, прилагане на наученото в нестандартна ситуация, включително в практическа житейска ситуация.

Отговорите може да видите тук.

Резултатите от Външното оценяване по математика ще са готови на 7 юни.

- реклама -