МОН резултати НВО 4 клас 7 клас

МОН: От следващата година НВО ще се провежда в нов формат

От следващата година националното външно оценяване ще се провежда в нов формат.

Причината е променените учебни програми.

Това обяви Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката.

Ведомството обяви резултатите от националното външно оценяване за 4 клас.

За 7 клас конкретни резултати не бяха извадени, тъй като продължава обобщението.

Общото становище на министерството за четвъртокласниците е, че по четирите предмета – български език, математика, човек и природа, човек и общество са по-добри спрямо миналата година. Учениците добре са се справили със задачата по Български език с отворен отговор. Общото заключение е, че като цяло при диктовката по-голямата част от учениците с усвоили правилното изписване на „я” и”щ”. По математика – най-големи затруднения има при геометричните задачи. Математиката се очертава като любим предмет за много от учениците, които с лекота се справят с алгебричните задачи”, отбеляза Костадинова.

По-добри резултати са отчетени и при останалите два предмета – човек и общество и човек и природа. Неувереност се чувства в отговорите на географски въпроси, изискващи формирането на пространство, отбелязаха експертите.

Обобщените резултати показват, че по БЕЛ при четвъртокласниците има 8166 двойки (7761 през 2017), по математика 12869 при 13533 – година по-рано. Отличен са получили тази година по БЕЛ 1559 (3304 за 2017), по математика 6285 деца при 3857 (2017).

Плановете на МОН за следващата година по отношение на националното външно оценяване за 4 и 7 клас: Стъпки към промяна на философията на НВО в IV клас – изместване на акцента към оценката на индивидуалните ученически постижения и сравняването им по успех; разработване на нов формат на НВО в VІІ клас, който да измерва постигнатото в целия прогимназиален етап и в същото време да е насочен към оценка на функционалната грамотност; разнообразяване на типовете задачи и включване на задачи с различна трудност; стъпки към проверка и оценяване от дистанция по интернет .

- реклама -