Николай Денков, правителството, сменяше, Кирил Петков, Асен Василев

МОН намалява субсидията за прием в икономическите специалности на ВУЗ

Увеличава се издръжката на студент

От следващата академична година Министерството на образованието и науката ще намали субсидирания прием в някои професионални направления. За сметка на това от началото на 2018 г. ще се увеличи издръжката на един студент в направленията с най-ниска субсидия. Това стана ясно на среща на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков с ректорите на университетите, които преподават в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“.
Промяната е заложена в публикувания за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Постановление 64 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища.
Министърът e бил категоричен, че намаляването на броя на студенти е неизбежно и ще засегне главно университетите със слаба реализация на абсолвентите. „Има огромен дисбаланс в реализацията на завършилите – в някои професионални направления тя е 90 на сто, а в други – 20-30 на сто„, е заявил той. След това самият университет ще трябва да реши какво да прави със специалностите, чиито възпитаници не намират работа според образованието си – да ги закрие или да се опита да ги развие, е уточнил проф. Денков. Той е против този въпрос да се решава с административни мерки от страна на министерството.

МОН иска да ограничи достъпа до направление „Икономика“ и „Администрация и управление“

При определянето на приема ще се отчита и регионалната значимост на университетите, някои от които са единствени за няколко области. „Очакваме от всеки водещ регионален университет да излезе с програма – да каже какво очаква да постигне през следващите години на базата на перспективите за региона, на разговори с бизнеса и общините“, е заявил министърът.
Проф. Денков е обърнал внимание, че броят на завършващите ученици намалява, а университетите заявяват субсидирани места за 80 на сто от випуска на абитуриенти. По неговите думи МОН ще намали субсидирания прием до около 60 на сто от броя на дипломиралите се младежи.
Министерството иска да ограничи достъпа до направления като „Икономика“ и „Администрация и управление“, в които сега учат около една трета от студентите. В същото време държавата ще се опита с позитивни стимули да пренасочи младите хора към професионални направления, които са приоритетни за държавата. Промените в приема ще приключат следващата година, когато също ще има известна редукция на броя студенти, е уточнил проф. Денков.

50% от младите висшисти се реализират в специалности, за които няма нужда от висше

Ректорите на университетите са подкрепили необходимостта от промяна, но са изразили опасения, че подобна реформа може да остави някои от тях без достатъчно средства, за да поддържат учебния процес. „Нека да намалим раздутия брой студенти, за да оправим финансирането“, се е обърнал към тях министърът. „Не е нормално да имаме над 50 на сто млади висшисти, които не се реализират на позиции, изискващи висше образование“, е посочил той.

Проф. Денков е припомнил на ректорите, че трябва да се използват и други източници на финансиране на висшите училища – например чрез осигуряване на възможности за учене през целия живот, съвместна работа с бизнеса, както и чрез финансирането за наука, което трябва да се увеличи през следващата година.

- реклама -