МОН и бизнесът проучват от какви кадри имат нужда работодателите

МОН и представители на бизнеса ще събират информация за това от какви кадри  имат нужда работодателите, а данните ще се използват за адаптиране на учебните програми в сферата на професионалното образование.

Очаква се информацията от пазара

на труда да бъде в полза на работодатели, образователни експерти, ученици и техните родители.

Моделът за събиране на информация от бизнеса е по пилотен проект по програма „Еразъм +“  и ще бъде приложен пробно в три сектора – информационни и комуникационни

технологии, строителство, транспорт.

Информацията ще включва следните аспекти: специализирани умения  – общи за сектора и специфични за професията, умения за използване на технологии, свързани със сектора и конкретната професия, както и преносими умения и компетентности.

От просветното министерство изтъкват,

че към момента няма достатъчно данни за това какви кадри са нужни на бизнеса и какви ще са бъдещите тенденции в различните сектори, както и че според прогнозите, в съвременната икономика 4 от всеки 5 работни места ще са

свързани с висококвалифицирани дейности.

Събраните данни в рамките на проекта ще използват и за прецизиране на набора от компетентности в Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите.

Вижте още:

- реклама -