безработица

Младежката безработица намалява

Безработните младежи до 29 години са намалели с 14 500 или с над 26% към края на първото полугодие на 2016 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на Агенцията по заетостта.

Делът на безработните младежи от общия брой регистрирани в бюрата по труда също намалява. През периода януари-юни 2016 г. той е бил 13,2%, спрямо 15.2% за същото шестмесечие на 2015 г. През първото полугодие на тази година средномесечният брой на безработните младежи до 29 г. е бил 40 690.

От началото на година в общините с най-висок брой неактивни млади хора са назначени 95 младежки медиатори. Те са работили с  3 839 неактивни младежи.

Гаранция за младежта в България

През тази и следващата година ще се изпълнява проект за повишаване на информираността на младежите за възможностите чрез Гаранцията за младежта в България.

В рамките на проекта е предвидено провеждането на информационни дни в 6 града в страната, както и обучения за младежките медиатори. Ще се създаде и информационен портал с актуална информация обучение, квалификация или заетост.

Министерство на образованието и науката е разкрило кариерни центрове в цялата страна, през които са преминали над 24 хиляди младежи. В дуално обучение са включени 149 ученици от 4 професионални гимназии за придобиване на 5 професии и 8 специалности.

 

 

- реклама -