Борисов, заседание, Министерски съвет, онлайн Министерския съвет, Закон за държавните резерви и военновременните запаси

Министрите заседават онлайн

Премиерът Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат правителственото заседание чрез видеоконферентна връзка.

Кабинетът ще приеме Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията до 2027 г. и пътна карта за изпълнението й.

Сред точките в дневния ред е и проект на решение за утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г.

- реклама -