Министрите отпускат пари за заплатите на сценичните артисти

Министерският съвет прие да бъдат изплащани брутните трудови възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

Парите са предвидени и за начисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г. до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетна програма „Сценични изкуства“ за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца.

В рамките на предлагания срок ще се осъществи както временната мярка за подкрепа на държавните културни институти, така и осигуряване на условия за възстановяване на творческата дейност, обусловена от готовността и възможността на зрителите да посещават публични събития, в това число спектакли и концерти в сценични пространства.

- реклама -