заместник министри Борисов правителство превенция насилие Любомир Методиев съвет за развитие правителство програма

Министрите обсъждат промени в Закона за ДАНС

Обсъждане на промени в правилника за прилагане на Закона Държавна агенция „Национална сигурност“ е включено в седмичното заседание на кабинета.

Министрите ще обсъдят също проект за  приемане на план за действие в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Сред точките в дневния ред е включено одобряване на споразумение за консултантски услуги между МОН и Международната банка за възстановяване и развитие. И проект за определяне на пловдивската МБАЛ-Каспела за университетска болница попада в редовното заседание на Министерски съвет.

- реклама -