Министрите обсъждат нов размер на социалната пенсия за старост

Министрите ще дискутират проект за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Това е част дневния ред на заседанието на Министерския съвет.

Министрите ще приемат и консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в страната. Министърът на финансите внася и още един доклад – за отчет на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция. Сред точките в заседанието е и проект за приемане на наредба за антидопинговата дейност, внесена от министъра на спорта Красен Кралев, и проект за изменение и допълнение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване.

- реклама -