бомба средства допълнителни правителство отбраната ремонт самолети СУ-25 процедура

Министерството на отбраната отхвърли обвиненията на БСП за ремонтите на СУ-25

По повод на публични изявления на народни представители от БСП относно обществената поръчка за ремонт на самолетите СУ-25 Министерството на отбраната предоставя следната информация:

Не отговаря на истината твърдението, че „средствата за ремонта значително ще надхвърлят сумата от 100 милиона лева, като така целенасочено ще се заобиколи законът и Народното събрание“.

Фактите са следните: Процедурата е обявена публично и е на сайта на Министерството на отбраната с решение 108/17. 08. 2018 г. Според него общата стойност на ремонта възлиза на 41 милиона лева без ДДС, като при необходимост от допълнителни ремонти, сумата може да достигне максимум 82.510 милиона лева без ДДС, за което задължително е необходима санкция на Министерски съвет. (Точка 9, стр. 8 от документацията по поръчката, публикувана в сайта на МО). Както е известно, Народното събрание се произнася по сделки за над 100 милиона лева без ДДС.

По повод твърдението, че „процедурата е само с един участник“ фактите са следните:

Според доклад на Военновъздушните сили (ВВС) само две компании могат да извършат изисквания ремонт. Това са руският завод-производител и авиоремонтният завод „Баранович“ в Беларус. Оферта е подала само втората компания.

На въпроса защо не е поканен за ремонта българският завод „Авионамс“, причината е, че от 16 години заводът не е ремонтирал СУ-25, а от 18 години – не е ремонтирал двигател на СУ-25. По оценка на експерти от ВВС, в „Авионамс“ никога не са извършвани капитално-възстановителни ремонти в обема, който е необходим сега. Въпреки многократните покани от Министерството на отбраната до „Авионамс“, дружеството до този момент не е предоставило документи за наличие на способности за изпълнение на обявената от Министерството на отбраната поръчка. Освен това решението за откриване на процедурата не е обжалвано от нито една страна, включително от „Авионамс“.

- реклама -