специалности

Министерският съвет определи 12 защитени специалности в университетите

Министерският съвет определи 12 защитени специалности, по които да се провежда обучение в университетите.

Според Закона за висшето образование такива специалности са тези, за които липсва заявен интерес, но съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за страната. Освен това обучението е по уникална учебна програма или се осъществява само в едно държавно висше училище.

Поддържането на защитените специалности е и в изпълнение на задълженията на България по подписани двустранни спогодби.

В списъка са включени специалностите:

 • арабистика
 • арменистика и кавказология
 • индология
 • иранистика
 • китаистика
 • кореистика
 • новогръцка филология
 • португалска филология
 • румънска филология
 • унгарска филология
 • японистика
 • хебраистика

За издръжката на обучението по защитените специалности е предвидено допълнително финансиране.

- реклама -