Министърът на образованието пред FN: Електронни варианти на новите учебници ще има до няколко месеца

Генерални промени въвежда МОН в учебните програми на днешните шестокласници. Те ще са първите, които ще държат изпит в 10-и клас и матура в 12-и

По какви учебници ще учат те и как електронните учебници ще изпразнят тежките раници. Защо дигитализацията на обучението е все по-наложителна и как ще се справим с агресията сред младите? По тези и още въпроси разговаряме с министъра на образованието Красимир Вълчев. 

Г-н Вълчев, електронните варианти на учебниците са модерен начин на обучение, но и ще облекчат раниците на децата. Кога ще имаме първите електронни учебници на разположение?

С издателствата сме в постоянна комуникация както по отношение на изготвянето на учебниците в срок, така и по отношение на олекотяването на раниците чрез предоставяне на електронното съдържание. В момента има одобрени електронни учебници по всички дисциплини за учениците от пети и шести клас. Надявам се до края на годината да приключим разговорите с издателите и до няколко месеца да влязат в употреба. Тук по-скоро говорим за електронно четим вариант на книжния учебник. Те обикновено се ползват чрез платформа. Когато ученикът не си носи книжния учебник, да може да го ползва чрез електронно устройство.

Децата от шести клас учат по нова програма и ще са първите, които в 10-и клас ще държат изпит за приключване на ниво.

Да. Те ще държат изпит по Национално външно оценяване. Тези, които ще продължат образованието си, в 12-и клас ще държат зрелостния изпит, който съществува и в момента.

През следващата учебна година седмокласниците ще учат по нови учебници. Ще бъдат ли готови навреме?

Надявам се да бъдат готови навреме. В момента тече срокът за изготвянето им, като тази година сроковете бяха издърпани по-рано в сравнение с предишната.

Предвиждате допълнително средства за иновационни и информационни технологии.

Няколко са насоките, по които работим през тази година и ще продължим да работим през следващата. Едното е изграждането на инфраструктурата. Втората насока е дигитализацията на организацията на учебния процес. Това са платформи за комуникация с родителите, платформи за обучение, електронното оценяване – както вътрешно, така и външно. На четвърто и пето място са може би двете най-важни неща – електронното съдържание. Първо, ние трябва да разширяваме достъпа на учениците до електронното съдържание. На следващо място – това е изграждането на дигитални умения. Дигиталните умения са заложени във всяка една учебна дисциплина. Всеки един ученик на изхода на училищното образование трябва да бъде подготвен да покрие европейската референтна рамка за дигитални умения.

За какъв финансов ресурс говорим?

Тази година имаме Национална програма информационни и комуникационни технологии в образователната система, която е на стойност близо 10 млн. лева. Следващата година се надявам, че ще увеличаваме обема на тези средства. Отделно от това имаме Национална програма за обучение по IT кариера, която стартира през тази година за първи път. Можем със задоволство да кажем, че желанието на учениците да се включат в тази програма е високо. Над 2000 са заявили желание. Много повече от тези 200 ученици, които ние предвиждахме. Това е причина за нас да разширим програмата и броя на обхванатите ученици през следващите години.

Една смяна във всяко училище – възможно ли е това?

Това е цел, към която се стремим. Трудно ми е да кажа колко е реалистична да я постигнем. Но със сигурност трябва да създадем предпоставки да се намали броят на училищата, които са на двусменен режим. Това ще стане както чрез по-добра инфраструктура, така и чрез намаляване на приема в първи клас на някои училища. Това в момента се прави съвместно между общините и училищните ръководства. Така че училищата, които са самостоятелно в една сграда, да могат да обучават учениците в една смяна.

неучебен НСИ училище детска градина

Вчера стана ясно за пореден случай на агресия в Пловдив. Как ще се справим с агресията в училище?

В образователната система ежедневно са над 700 000 ученици. Ние не можем напълно да премахнем агресията. Тя е проекция на множество фактори на обществената среда, а не само на училищната. Но можем да приложим комплекс от мерки за нейното редуциране. Този комплекс от мерки е дълъг като списък. Той включва както допълнителна работа с учениците от страна на специалисти – училищни психолози, педагози, така и по-добро взаимодействие между родители и учители, увеличаване на възможностите за извънкласни дейности и спорт, допълнителна подкрепа за всеки един ученик. Трябва да се изработи механизъм за агресия, който да действа във всяко едно училище. Той да се активира, когато имаме симптоми за агресивно поведение.

Министър Красимир Вълчев присъства на IV Национална конференция „Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“, която се проведе в Перник. Презентации на дигитални уроци направиха учителите и учениците от Основно училище „Свети Иван Рилски“.

 

- реклама -