спортни сътезания, закрито, публика

Министърът на здравеопазването разреши спортни събития с публика на закрито

Със Заповед на министъра на здравеопазването се позволява провеждането на спортни състезания на закрито с публика.

Това става ясно от съобщение на МЗ.

Състезанията с публика ще става при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, при заетост на местата не повече от 50 % от капацитета на съответното спортно съоръжение.

В същата заповед се посочва и: Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Със друга заповед се въвежда изискването за лица, пристигащи у нас от Украйна представяне на документ за отрицателен резултат от PCR тест.

Непроменени остават общите противоепидемични мерки.

- реклама -