Ахладова, Апартаменттейт, прокурор Ахладова, проверки, ГДО, ГДИН

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова разпореди проверки в ГДО и ГДИН

Министърът на правосъдието Десислава Ахладова разпореди проверки в  Главна дирекция „Охрана“ и в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Причината е публикуваното отворено писмо на съдия Мирослава Тодорова до министъра на правосъдието „по повод нарушение на правото на зачитане на личния живот на задържан от страна на държавни структури, учредени при министъра на правосъдието и на държавна издръжка“.

Министър Ахладова разпореди още на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ да изготви анализ на решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Вецев срещу България“, като се прецизира необходимостта от законодателни промени, свързани с него.

- реклама -