Петкова

Министър Петкова: Поддържането на стабилна икономическа среда за привличане на инвеститори е основна цел

„Поддържането на стабилна икономическа и финансова рамка, която да е привлекателна за инвеститорите, е основна цел на настоящето българско правителство. Това е гарант за висок икономически растеж в България.“

Това каза министърът на енергетиката Теменужка Пекова при откриването на нова инсталация в „Солвей Соди“ ЕАД, съобщиха от Министерството на енергетиката.

По думите й, благодарение на успешната приватизация на девенския завод преди двадесет години от страна на „Солвей“ и „Шишеджам“, днес предприятието е едно от водещите в международен план.

Инвестицията е в размер на 90 млн.лв.

Тя представлява котел на циркулиращ кипящ слой в ТЕЦ „Девен“, част от предприятието. През този период са инвестирани над 1 млрд. лв. в обновяване на технологичните процеси, в околната среда и в човешкия капитал.

Министър Петкова припомни, че през 2015-та година бе приета промяна в Закона за енергетиката, с която се транспонираха насоки на ЕК, свързани с намаляване тежестта за индустриалните потребители от разходите за енергия от възобновяеми източници.

До момента предприятията от групата на „Солвей“ са получили отстъпка от цената на електрическата енергия в размер на близо 1 млн. лв.

Благодарение на това средствата са пренасочени за други дейности в предприятието. По думите на министър Петкова стабилността в енергийния отрасъл е един от основните фактори за устойчивото развитие на химическата индустрия у нас.

Ръководството на „Солвей Соди“ даде висока оценка за политиката на правителството по отношение финансовата и икономическа стабилност в страната. „Това ще даде възможност за увеличаване капацитета на завода в България, както и привличане на повече производители на плоско стъкло в България“, подчерта Спирос Номикос, генерален мениджър на групата „Солвей“ за България.

Предприятието в Девня е най-големият содов завод в Европа. Около 90% от продукцията се изнася, като основните пазари са Балканите, Русия, Средния изток, Средиземноморието, както и Южна Америка, Африка и Азия. В дружеството работят около 600 души. „Солвей Соди“ формира около 1% от общия износ на страната.

- реклама -