Лиляна Павлова

Ограничават правата на областните управители

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ограничава правата на областните управители. В Закона за държавната собственост ще се запише, че губернаторите няма да могат еднолично да се разпореждат сами с имоти, държавна собственост на стойност над 10 000 лв.

Законопроектът с предлаганите изменения е бил представен от министър Лиляна Павлова на заседание на Консултативния съвет в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Министър Павлова е подчертала, че целта на предложението е областните управители да могат да сключват сделки с държавни имоти над визираната стойност само след консултация с Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол, както е за всички видове държавна собственост.

Допълнителните изменения целят да гарантират държавната собственост

Досега областните управители имаха възможността да продават без търг и контрол държавния дял на имоти в съсобственост, както и при „царските конюшни“.

Това вече няма да може да е безконтролно.

Базовата цена от 10 000 лв. по данъчната оценка на имотите е основна за Агенцията по приватизация. Това ще е от полза за областните управители, за да не допускат грешки при осъществяването на сделки.

Промените предвиждат и премахване на възможността собственика на земята да изкупи без търг сградите, когато са в режим на съсобственост.

- реклама -