Министър Ненчев пита Цацаров дали е бил подслушван

Военният министър в оставка Николай Ненчев пита главния прокурор Сотир Цацаров дали е бил подслушван със специални разузнавателни средства. Министърът е обвиняем по две дела.

Въпросите му към Цацаров са отправени в открито писмо, което бе изпратено до медиите. Ето какво пише Ненчев:

В постановлението за привличането ми на обвиняем като „подбудител“ за престъпление по чл. 282 от НК, извършено от мой подчинен изрично е написано правото ми по чл. 55 от НПК „да се запозная с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства“.

Ето моите конкретни въпроси:

  1. Използвани, прилагани и разрешавани ли са в досъдебното производство специални разузнавателни средства спрямо мен в качеството ми на министър на отбраната на Република България?
  2. Кой и на какво основание по закон и за какъв период е наредил това?
  3. Лицата, които са реализирали тези специални разузнавателни средства имат ли съответното ниво за достъп до класифицирана информация, включително информация на НАТО, която като министър на отбраната получавам ежедневно и е с най-висока степен на класификация в страната и в Алианса?
  4. Къде е отивала информацията, която ежеседмично ми се докладва от служби „Военна информация“ и „Военна полиция“, от националния команден пункт на БА, от компетентните органи в МО и щаба на отбраната? Теми, засягащи стратегическото и оперативното планиране, свързани с национална сигурност сигурността на НАТО и които са обсъждани в мои разговори с министри на отбраната на съюзни страни,военни аташета на приятелски страни, членки на ЕС и НАТО.
  5. Кой гарантира опазването на тайната, в случая от значение за националната и съюзната сигурност?
  6. Гарантирана ли е сигурността на тази информация и спазен ли е основният принцип на Закона за защита на класифицираната информация „необходимост да се знае

И още:

Такава информация няма нищо общо с повдигнатото обвинение, но би била изключително опасна при използването и за политически преследвания и пробиви в националната сигурност. Може ли вие или някой друг компетентен орган да гарантирате на мен и българското общество, че някой няма да злоупотреби с данни и факти, станали му известни по този начин и те да достигнат до трети страни?„, пита Николай Ненчев в автентично предаденото писмо.

Военният министър в оставка, който е обвиняем по две дела, припомня, че необоснованото подслушване на висши държавници е практика на едно отречено от българското общество тоталитарно минало. В писмото си Ненчев споменава, че за политическа репресия са впрягани: „всички ресурси на тоталитаризма, включително и българският съд и прокуратура. Затова и доверието в тези институции е толкова ниско“.

Николай Ненчев обосновава своето питане с липса на информация и системно пренебрегване на националната сигурност от някои публични институции.

- реклама -