Московски, БДЖ обвинения БСП оставки

Министър Московски: Подкрепяме българските превозвачи

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщението застава твърдо в подкрепа на българските фирми, извършващи международни превози, в исканията им за справедливо европейско законодателство

В Брюксел колегите от Постоянното представителство на България към ЕС в сектор „Транспорт“ също защитават нашата позиция. Това заяви министър Ивайло Московски по време на среща с представители на браншови организации, свързани с международния превоз.

В разговора с превозвачите бяха обсъдени европейските законодателни предложения, част от пакета „Мобилност“

Основно бяха дискутирани четири теми, с които българските превозвачи изразяват остро недоволство – почивките, каботажа, командировките, връщането на шофьори у дома. Изразена бе обща позиция, че обсъжданите промени нарушават основните принципи на Европейския съюз за свободно движение на хора, стоки и капитали, правата на шофьорите, както и Хартата за правата на човека.

„Пакетът за мобилност трябва да се основава на справедливи и балансирани решения, които да гарантират адекватната защита на водачите и бизнеса, но отчитайки основните принципи на ЕС за свобода на предоставянето на услуги и правилното функциониране на Европейския вътрешен пазар“, отбеляза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Представителите на българските международни превозвачи информираха министър Московски, че се готвят за реални протестни действия, тъй като недоволството сред бранша е огромно. Обмислят мирен протест пред Националния дворец на културата по време на срещата на върха за Западните Балкани през май. Подчертано бе, че са готови и на крайни мерки, включително и чрез затваряне на границата с камиони.

Ивайло Московски заяви, че ще внесе доклад в Министерския съвет, чрез който да информира министър-председателя Бойко Борисов за нарастващото напрежение в сектора по отношение на пакета „Мобилност“.

- реклама -